याज्ञवल्क्य स्मृति

याज्ञवल्क्य स्मृति
Product Code: ISBN 81-7081-041-8
Availability: In Stock
Price: Rs.500 Rs.400
Qty:     - OR -   Add to Wish List
Add to Compare

याज्ञवल्क्य महर्षि द्वारा प्रणीत विज्ञानेश्वर प्रणीत मिताक्षरा व्याख्या, बालभट्टी- श्रीकर विश्वरूपापराकादि प्राच्य टीका पाठान्तर टिप्पण्यादिभिश्च सनाथीकृता नारायणराम आचार्य काव्यतीर्थ इत्यनेन टिप्पण्यादिभि:-रूपब्रह्मां संशोधिता

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: