मन्त्रभागवतम् (संस्कृत एवं हिन्दी अनुवाद सहित)

मन्त्रभागवतम् (संस्कृत एवं हिन्दी अनुवाद सहित)
मन्त्रभागवतम् (संस्कृत एवं हिन्दी अनुवाद सहित) मन्त्रभागवतम् (संस्कृत एवं हिन्दी अनुवाद सहित)
Product Code: 8170816629
Availability: In Stock
Price: Rs.500 Rs.400
Qty:     - OR -   Add to Wish List
Add to Compare

मन्त्रभागवतम् - चतुर्धरश्रीनीलनीलकण्ठविद्वद्वरेण्येन वेदेभ्यः समुद्धृतं  तत्कृतमन्त्रारहस्यप्रकाशिकाख्यव्याख्यया च सम्विल्तम्

सटिप्पणि पाठभेद भूमिका परिषिष्टदिभिः संस्कृत्येदं प्रथमतया कृतेन राष्ट्रभाषानुवादेन च विशदीकृतं  

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: